كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی

0-
 • كيا
 • ۲۰۰۰ وارداتی
 • ابی کاربنی
 • سدان
 • اتوماتیک
 • -
 • بنزین
 • خارجی
 • سراتو
 • ۲۰۰۸
 • متالیک
 • -
 • ۵
 • ۴


كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸   كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸   كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸   كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸   كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸

چکیده گزارش

گزارش های مشابه
به درخواست مشتری روی خودرو آینه مانیتور پارک نصب گردید

قطعات مورد استفاده

قطعه شرکت شرح عملکرد
مانیتور آینه و دوربین کلارو مانیتور بر روی آینه و دوربین روی سپر عقب نصب گشت

آپشن های پیشنهادی

سایر
سنسور پارک عقب با چهار سنسور استیل میت
کروزکنترل فابریک سراتو
دوربین پارک عقب پیکسل
صوتی و تصویری
دی وی دی فابریک سراتو وینکا

گزارش تصویریكيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸


كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸


كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸


كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸


كيا سراتو ۲۰۰۰ وارداتی ۲۰۰۸