ايران خودرو دنا -

0-
 • ايران خودرو
 • -
 • مشکی
 • سدان
 • دستی
 • بنزین
 • داخلی
 • دنا
 • ۱۳۹۴
 • متالیک
 • -
 • ۵
 • ۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴   ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴

چکیده گزارش

گزارش های مشابه
به درخواست مشتری در این خودرو دوربین پارک، شیشه دودی نصب گردید وقابلیت تصویر در حرکت فعال شد.

قطعات مورد استفاده

قطعه شرکت شرح عملکرد
دوربین پارک پیکسل دوربین پارک با لنز گسترده که دید خوبی را هنگام پارک خودرو به راننده میدهد
شیشه دودی آمریکایی شیشه دودی به منظور کاهش دید درون خودرو و جلوگیری از افزایش دمای داخل خودرو نصب میشود

آپشن های پیشنهادی

داخلی
کی لس
روکش صندلی
صوتی و تصویری
ردیاب

گزارش تصویریايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴


ايران خودرو دنا - ۱۳۹۴