هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی

0-
 • هیوندای
 • دو دیفرانسیل فول وارداتی
 • سفید
 • سدان
 • اتوماتیک
 • ۳۵۰۰
 • بنزین
 • داخلی
 • سانتافه
 • ۲۰۱۳
 • متالیک
 • ۳۵۰۰۰
 • ۴
 • ۶


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳   هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳   هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳

چکیده گزارش

گزارش های مشابه
به درخواست مشتری در این خودرو یک دستگاه دی وی دی نویگیشن فابریکی نصب گردید

قطعات مورد استفاده

قطعه شرکت شرح عملکرد
دی وی دی نویگیشن فابریکی کاسکا سیستم صوتی تصویری فابریکی همراه با نویگیشن

آپشن های پیشنهادی

داخلی
مانیتور پشت سری
آنتن تی وی دیجیتال

گزارش تصویریهیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳


هیوندای سانتافه دو دیفرانسیل فول وارداتی ۲۰۱۳